ČEJKOVICE
Oficiální stránky obce
Úřední deska

Úvodní stránka - Úřední deska

Úřední deskaPOPLATKY ZA ODPADY pro rok 2020

  1. Odvoz směsného komunálního odpadu se provádí v LICHÉ týdny vždy v ÚTERÝ
  2. Odvoz bioodpadu v SUDÉ týdny vždy v ÚTERÝ (první svoz 14. 4. 2020, poslední svoz 24. 11. 2020)

Poplatek za obyvatele trvale bydlícího - 400,- Kč/osobu

Poplatek za rekreační objekt - 850,- Kč/objekt

Poplatek za psa - 50,-Kč

Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 100,-Kč

Poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 50,-Kč

Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let - 50,-Kč

Poplatky lze uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti u paní Ivany Kunáškové nejpozději do 31. srpna roku, za který se platí odpad. Z hlediska zjednodušení upřednostněte bankovní převod.

Číslo bankovního účtu: 241277262/0300

Variabilní symbol: číslo popisné

Děkujeme
Za obec Čejkovice
Ing.Kunášek Miroslav, starostaVolby-2019

Termín volebvyvěšeno 9.5.2019

Upozornění

Prodej obecních pozemků-8/2019vyvěšeno 6.8.2019
Veřejná vyhláškavyvěšeno 3.4.2019
Nařízení Středočeského krajevyvěšeno 31.8.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hubvyvěšeno 26.6.2018
NAŘÍZENÍ města Čáslavvyvěšeno 7.5.2018
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVYvyvěšeno 13.4.2018
Upozornění pro majitele nemovitostí
ČEZ – upozornění na odstranění a okleštění stromovívyvěšeno 8.9.2018

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání dne 26.2.2020vyvěšeno 19.2.2020

Zápisy ze zasedání Obecního zastupitelstva - PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.1.2020vyvěšeno 4.2.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.12.2019vyvěšeno 30.12.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 27.11.2019vyvěšeno 8.12.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.10.2019vyvěšeno 9.11.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 25.9.2019vyvěšeno 6.10.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.8.2019vyvěšeno 5.9.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 31.7.2019vyvěšeno 2.8.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.6.2019vyvěšeno 1.7.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.5.2019vyvěšeno 3.6.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 24.4.2019vyvěšeno 25.4.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 27.3.2019vyvěšeno 2.4.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 27.2.2019vyvěšeno 30.3.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.1.2019vyvěšeno 3.2.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 19.12.2018vyvěšeno 30.12.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.11.2018vyvěšeno 2.12.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva 31.10.2018vyvěšeno 2.11.2018
Zápis z ustavujícího zasedání vyvěšeno 2.11.2018

Agenda

Požární desaterovyvěšeno 5.12.2019
Sběr nebezpečného, velkoobjemového a elektro odpaduvyvěšeno 25.10.2019
Upozornění k odstranění a oklastění stromovívyvěšeno 19.9.2019
Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN – neznámý vlastníkvyvěšeno 27.2.2019
Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN – neznámý vlastníkvyvěšeno 22.8.2018
Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN – neznámý vlastník

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.4/2019vyvěšeno 19.12.2019, sejmuto 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.3/2019vyvěšeno 26.9.2019, sejmuto 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.2/2019vyvěšeno 27.6.2019, sejmuto 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.1/2019vyvěšeno 31.1.2019, sejmuto 31.12.2019

Finanční úřad - informace pro veřejnost

Finanční úřad - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K Avyvěšeno 11.4.2018
Finanční úřad - informace pro veřejnost
Finanční úřad - bankovní účty pro placení vybraných daní

Vyhlášky

Klientský přístup pra veřejnostvyvěšeno 13. 2. 2020, sejmuto 1. 3. 2020
Veřejná vyhláška obecné povahyvyvěšeno 10. 12. 2019, sejmuto 31. 12. 2022
Vyhláška-poplatek za psyvyvěšeno 13. 12. 2019, sejmuto 31. 12. 2019
Vyhláška-poplatek za odpadyvyvěšeno 13. 12. 2019, sejmuto 31. 12. 2019
Veřejná vyhláška-Zásady územního rozvojevyvěšeno 3. 10. 2019, sejmuto 20. 11. 2019
Veřejná vyhláška-zalesňovánívyvěšeno 2.9. 2019, sejmuto 3.10. 2019
Komplexní pozemkové úpravy-Chlumvyvěšeno 31. 7. 2019
Vyhláška-dopravní zrcadlovyvěšeno 26. 7. 2019
Rozhodnutí-Kunášek Josefvyvěšeno 18. 7. 2019
Veřejná vyhláška-domovní studeňvyvěšeno 6.6. 2019, sejmuto 22.6. 2019
Veřejná vyhláška-daň z nemovitosti
Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu
Opatření obecné povahy Ministerstvo zem.
Návrh opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy – kormorán velký
Veřejná vyhláška – kormorán velký
Komplexní pozemková úprava
Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí
Komplexní pozemková úprava
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
Veřejná vyhláška – územní rozvoj

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2019

Dokumenty o hospodaření obce - PDF

Schválené střednědobé výhledy 2021-2024vyvěšeno 19. 12. 2019, sejmuto 31. 12. 2024
Schválený rozpočet 2020vyvěšeno 19. 12. 2019, sejmuto 31. 12. 2019
Návrh střednědobého výhledu 2021-2024vyvěšeno 28.11.2019, sejmuto 18.12.2024
Návrh na rozpočet 2020 a výkaz FINvyvěšeno 3.12. 2019, sejmuto 18.12.2019
Výkaz FIN za rok 2018vyvěšeno 28.6.2019, sejmuto 28.6.2020
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018vyvěšeno 28.6.2019, sejmuto 28.6.2020
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČEJKOVICE ZA ROK 2018vyvěšeno 28.6.2019, sejmuto 28.6.2020
Výkaz FIN za rok 2018vyvěšeno 10.6.2019, sejmuto 25.6.2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018vyvěšeno 10.6.2019, sejmuto 25.6.2019
NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČEJKOVICE ZA ROK 2018vyvěšeno 10.6.2019, sejmuto 25.6.2019
Schválený rozpočet 2019vyvěšeno 20.12.2018, sejmutu 31.12.2019
Návrh na rozpočet 2019vyvěšeno 29.11. 2018, sejmuto 18.12.2018
Střednědobý výhled 2020-2023vyvěšeno 29.11.2018, sejmuto 31.12.2023
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČEJKOVICE ZA ROK 2017vyvěšeno 29.3.2018, sejmuto 30.6.2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017vyvěšeno 6.3.2018, sejmuto 30.6.2019
NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČEJKOVICE ZA ROK 2017vyvěšeno 6.3.2018, sejmuto 28.3.2018
Schválený rozpočet obce Čejkovice na rok 201828.12.2017, sejmuto 31.12.2018
Návrh na rozpočet obce Čejkovice na rok 2018 - schodkovývyvěšeno 4.12.2017, sejmuto 21.12.2017
Schválený rozpočet obce Čejkovice na rok 2017
Návrh na rozpočet obce Čejkovice na rok 2017
Návrh na závěrečný účet obce za rok 2016
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015
Návrh na závěrečný účet 2015
Schválený rozpočet obce Čejkovice na rok 2016
Návrh na rozpočet obce Čejkovice na rok 2016
Návrh na rozpočet obce Čejkovice na rok 2015
Schválený rozpočet obce Čejkovice na rok 2015
Finanční výhled obce Čejkovice na rok 2016
Sdělení o přijetí nápravných opatření
Návrh na závěrečný účet obce Čejkovice za rok 2014
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Obec Čejkovice u Čáslavi