ČEJKOVICE
Oficiální stránky obce
Úřední deska

Úvodní stránka - Úřední deska

Úřední deskaPOPLATKY ZA ODPADY pro rok 2019

  1. Odvoz směsného komunálního odpadu se provádí v LICHÉ týdny vždy v ÚTERÝ
  2. Odvoz bioodpadu v SUDÉ týdny vždy v ÚTERÝ (první svoz 2.4. 2019, poslední svoz 26.11. 2019

Poplatek za obyvatele trvale bydlícího 400,- Kč/osobu

Poplatek za rekreační objekt 850,- Kč/objekt

Poplatek za psa 50,-Kč

Poplatek za druhého psa 100,-Kč

Poplatky lze uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti u paní Ivany Kunáškové nejpozději do 31. srpna roku, za který se platí odpad. Z hlediska zjednodušení upřednostněte bankovní převod.

Číslo bankovního účtu: 241277262/0300

Variabilní symbol: číslo popisné

Děkujeme
Za obec Čejkovice
Ing.Kunášek Miroslav, starostaVolební okrsky

Výsledky volebvyvěšeno 8.10.2018
Oznámení o době a místě konání volebvyvěšeno 18.9.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrskůvyvěšeno 25.3.2019
Stanovení minimálního počtu členů OVKvyvěšeno 25.3.2019
Stanovení počtu zastupitelůvyvěšeno 2.6.2018

Upozornění

Veřejná vyhláškavyvěšeno 3.4.2019
Nařízení Středočeského krajevyvěšeno 31.8.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hubvyvěšeno 26.6.2018
NAŘÍZENÍ města Čáslavvyvěšeno 7.5.2018
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVYvyvěšeno 13.4.2018
Upozornění pro majitele nemovitostí
ČEZ – upozornění na odstranění a okleštění stromovívyvěšeno 8.9.2018

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání dne 27.3.2019vyvěšeno 21.3.2019
Oznámení o konání zasedání dne 27.2.2019vyvěšeno 20.2.2019

Zápisy ze zasedání Obecního zastupitelstva - PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva 27.2.2019vyvěšeno 30.3.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.1.2019vyvěšeno 3.2.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 19.12.2018vyvěšeno 30.12.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.11.2018vyvěšeno 2.12.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva 31.10.2018vyvěšeno 2.11.2018
Zápis z ustavujícího zasedání vyvěšeno 2.11.2018

Agenda

Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN – neznámý vlastníkvyvěšeno 27.2.2019
Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN – neznámý vlastníkvyvěšeno 22.8.2018
Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN – neznámý vlastník
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Pozemkový fond - Oznámení o vyložení soupisu nároků
Seznam neznámých vlastníků
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - 1
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.1 2019vyvěšeno 31.1.2019

Finanční úřad - informace pro veřejnost

Finanční úřad - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K Avyvěšeno 11.4.2018
Finanční úřad - informace pro veřejnost
Finanční úřad - bankovní účty pro placení vybraných daní

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu
Opatření obecné povahy Ministerstvo zem.
Návrh opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy – kormorán velký
Veřejná vyhláška – kormorán velký
Komplexní pozemková úprava
Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí
Komplexní pozemková úprava
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
Veřejná vyhláška – územní rozvoj

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2018

Dokumenty o hospodaření obce - PDF

Schválený rozpočet 2019vyvěšeno 20.12.2018
Návrh na rozpočet 2019vyvěšeno 29.11. 2018
Střednědobý výhled 2020-2023vyvěšeno 29.11.2018
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČEJKOVICE ZA ROK 2017vyvěšeno 29.3.2018
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017vyvěšeno 6.3.2018
NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČEJKOVICE ZA ROK 2017vyvěšeno 6.3.2018
Schválený rozpočet obce Čejkovice na rok 2018
Návrh na rozpočet obce Čejkovice na rok 2018 - schodkový
Schválený rozpočet obce Čejkovice na rok 2017
Návrh na rozpočet obce Čejkovice na rok 2017
Návrh na závěrečný účet obce za rok 2016
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015
Návrh na závěrečný účet 2015
Schválený rozpočet obce Čejkovice na rok 2016
Návrh na rozpočet obce Čejkovice na rok 2016
Návrh na rozpočet obce Čejkovice na rok 2015
Schválený rozpočet obce Čejkovice na rok 2015
Finanční výhled obce Čejkovice na rok 2016
Sdělení o přijetí nápravných opatření
Návrh na závěrečný účet obce Čejkovice za rok 2014
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Obec Čejkovice u Čáslavi