ČEJKOVICE
Oficiální stránky obce
Úřední deska

Úvodní stránka - Úřední deska

Úřední deskaPOPLATKY ZA ODPADY pro rok 2018

  1. Odvoz směsného komunálního odpadu se provádí v LICHÉ týdny vždy v ÚTERÝ
  2. Odvoz bioodpadu v SUDÉ týdny vždy v ÚTERÝ (první svoz 3.4.2018, poslední svoz 27.11.2018)

Poplatek za obyvatele trvale bydlícího 400,- Kč/osobu

Poplatek za rekreační objekt 850,- Kč/objekt

Poplatek za psa 50,-Kč

Poplatek za druhého psa 100,-Kč

Poplatky lze hradit v hotovosti nebo bankovním převodem.

Číslo bankovního účtu: 241277262/0300

Variabilní symbol: číslo popisné

Žádáme o včasnou úhradu. Neuhrazené poplatky musí být dle zákona sankcionovány.

Děkujeme
Za obec Čejkovice
Ing.Kunášek Miroslav, starostaVolební okrsky

Výsledky volebvyvěšeno 8.10.2018
Oznámení o době a místě konání volebvyvěšeno 18.9.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrskůvyvěšeno 20.8.2018
Stanovení minimálního počtu členů OVKvyvěšeno 4.8.2018
Stanovení počtu zastupitelůvyvěšeno 2.6.2018

Upozornění

Nařízení Středočeského krajevyvěšeno 31.8.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hubvyvěšeno 26.6.2018
NAŘÍZENÍ města Čáslavvyvěšeno 7.5.2018
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVYvyvěšeno 13.4.2018
Upozornění pro majitele nemovitostí
ČEZ – upozornění na odstranění a okleštění stromovívyvěšeno 8.9.2018

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání dne 28.11.2018vyvěšeno 21.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedánívyvěšeno 23.10.2018

Zápisy ze zasedání Obecního zastupitelstva 2018 - PDF

Zápis z ustavujícího zasedání vyvěšeno 2.11.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva 31.10.2018vyvěšeno 2.11.2018

Agenda

Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN – neznámý vlastníkvyvěšeno 22.8.2018
Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN – neznámý vlastník
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Pozemkový fond - Oznámení o vyložení soupisu nároků
Seznam neznámých vlastníků
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - 1
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.4 2018vyvěšeno 4.11.2018
Rozpočtové opatření č.3 2018vyvěšeno 30.6.2018
Rozpočtové opatření č.2 2018vyvěšeno 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.1 2018vyvěšeno 5.2.2018

Finanční úřad - informace pro veřejnost

Finanční úřad - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K Avyvěšeno 11.4.2018
Finanční úřad - informace pro veřejnost
Finanční úřad - bankovní účty pro placení vybraných daní

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu
Opatření obecné povahy Ministerstvo zem.
Návrh opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy – kormorán velký
Veřejná vyhláška – kormorán velký
Komplexní pozemková úprava
Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí
Komplexní pozemková úprava
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
Veřejná vyhláška – územní rozvoj

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016

Dokumenty o hospodaření obce - PDF

Návrh na rozpočet 2019vyvěšeno 29.11. 2018
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČEJKOVICE ZA ROK 2017vyvěšeno 29.3.2018
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017vyvěšeno 6.3.2018
NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČEJKOVICE ZA ROK 2017vyvěšeno 6.3.2018
Schválený rozpočet obce Čejkovice na rok 2018
Návrh na rozpočet obce Čejkovice na rok 2018 - schodkový
Schválený rozpočet obce Čejkovice na rok 2017
Návrh na rozpočet obce Čejkovice na rok 2017
Návrh na závěrečný účet obce za rok 2016
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015
Návrh na závěrečný účet 2015
Schválený rozpočet obce Čejkovice na rok 2016
Návrh na rozpočet obce Čejkovice na rok 2016
Návrh na rozpočet obce Čejkovice na rok 2015
Schválený rozpočet obce Čejkovice na rok 2015
Finanční výhled obce Čejkovice na rok 2016
Sdělení o přijetí nápravných opatření
Návrh na závěrečný účet obce Čejkovice za rok 2014
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Obec Čejkovice u Čáslavi