ČEJKOVICE
Oficiální stránky obce
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Úvodní stránka - Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Prohlášení o přístupnosti webových stránekObec Čejkovice se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 z dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

 • www.cejkovice-caslav.cz

Struktura informací:

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3 HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek v většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu:

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu:

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti:

 • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 30.10. 2019
 • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 30.10. 2019
 • Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba:

Obec Čejkovice má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontakt je:

 • Obec Čejkovice
 • Čejkovice 40
 • 286 01 Čáslav
 • telefon: 725 021 550
 • e-mail: miroslav.kunasek@seznam.cz

Postupy pro prosazování práva:

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

 • Ministerstvo vnitra
 • odbor eGovernmentu
 • náměstí Hrdinů 1634/3
 • 140 21 Praha 4
 • e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek:

Tyto internetové stránky provozuje Obec Čejkovice. Internetové stránky využívají redakční systém GCM.

Správcem veškerého obsahu je Obec Čejkovice, se sídlem v Čejkovicích 40, 286 01 Čáslav. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník internetových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník internetových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

Provozovatel redakčního systému tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na technického provozovatele:

 • Ing. Miroslav Kunášek
 • Čejkovice 17
 • 286 01 Čáslav
 • tel.: +420 725 021 550
 • web: miroslav. kunasek@seznam.cz
Obec Čejkovice u Čáslavi
Tento web nevyužívá cookies